CHARAKTER TWÓRCZOŚCI

Mieścić się mogą w tej grupie zajęcia .noszące charakter twórczości amatorskiej, rzemiosło, artystycz­nego, rzemiosła naprawczego, ogrodnictwa, budownic­twa dla celów własnych itp., ze strony kobiet zaś — przetwórstwo, szycie, haft, robótki ręczne.Grupa druga — to nauka i dokształcanie (nieko­niecznie poprzez szkołę). Już obecnie postęp wiedzy stwarza sytuację, w której nawet gazeta codzienna czy program radia i telewizji zawierają wiadomości wy­kraczające poza zakres wiedzy nabytej w szkole. Dla­tego też czytelnictwo prasy, słuchanie radia i ogląda­nie telewizji, stanowiąc typowe zajęcia czasu wolnego, są jednocześnie jednym z elementów podnoszenia wie­d.lnej i zawodowej .

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!