CIAŁO JEST GORĄCE

Ciało jest gorące, jeśli jego temperatura jest wyso­ka. To temperatura ma ważne znaczenie, nie zaś ilość ciepła. Lecz czym jest temperatura i czym różni się od ilości ciepła? Temperaturę bezpośrednio oce­niamy za pomocą naszych zmysłów. Konstru­ujemy też przyrządy pomiarowe, znane jako termometry, do wyznaczania jej wysokości. Ze wszystkich właściwości, które można wiązać z cieplnym zachowaniem się ciał, temperatura jest najbardziej znacząca. A jednak w naszym statystycznym modelu nie było żadnej wzmian­ki, która mogłaby wyjaśnić, czym jest tempe­ratura. Mówiliśmy o układach, posługując się takimi terminami, jak liczba i rodzaj cząstek (atomy, cząsteczki, elektrony), rodzaj kwantów (fonony, fotony), stan energetyczny, całkowita ilość energii, najbardziej prawdopodobny roz­kład i stopień nieuporządkowania.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!