GĘSTE GWIAZDY

Niezmiernie gęste gwiazdy, które osiągają ten stan (tzn. graniczną wartość potencjału grawitacyjnego), stają się niewidzialne, ponieważ światło nie może umknąć z ich powierzchni. Są one znane jako czarne dziury. Choć są niewidzialne, ich pole grawitacyjne pozwala w zasadzie je wy­kryć, lecz jak dotąd nikt nie „widział” żadnej. Możliwość realizacji tego krytycznego stanu osiągalnego dla wszystkich obiektów, bez względu na ich masę i energię, można oszaco­wać następująco. Przyjmując, że cała masa cia­ła jest skupiona w pewnym punkcie, można obliczyć promień powierzchni kulistej, na któ­rej potencjał grawitacyjny wytwarzany przez to ciało osiąga wartość krytyczną. Ten pro­mień, zależny od masy (2GM/c2), nazywa się promieniem grawitacyjnym ciała.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!