ILOŚĆ CIEPŁA W CIELE

Na nieszczęście okazuje się, że określanie; ilości ciepła w ciele ma bardzo małe znaczenie? w praktyce. Gdy wchodzimy do zimnego po­koju i komentujemy fakt, że czuje się chłód,; nie mamy na myśli ilości ciepła w tym pokoju. Wielki zimny pokój może bowiem zawierać więcej ciepła niż mały ciepły pokój. Zwraca* my uwagę na temperaturę. Gdy przeprowadza­my badania nad ciepłem, nie zauważamy, aby przepływało ono zawsze z ciał zawierających większą ilość ciepła do ciał zawierających mniejszą jego ilość. Gdyby tak było, ciepło by się przelewało z naszego zimnego pokoju do włączonego elektrycznego piecyka, a nie na odwrót. Wielkością, która określa kierunek przepływu ciepła, jest różnica temperatur, a nie różnica między całkowitymi ilościami energii. Ciepło zawsze płynie z ciał o wyższej tempe­raturze do ciał o niższej temperaturze.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!