KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zagadnienie kierunków kształcenia nie sprowadza się do odejścia od „zawodowości” — również w ramach wy­kształcenia ogólnego nacisk kłaść można na takie lub inne aspekty rzeczywistości. Warto rozróżniać trzy pod­stawowe kierunki: matematyczno-fizyczny (w tym: techniczny), humanistyczny, przyrodniczy. Rozwój „kul­tury technicznej” przesądzony będzie przez dalszą komplikację procesu pracy, a także utechnicznianie ży­cia codziennego (od konsekwencji wynikających z roz­woju motoryzacji poczynając).  Trzeba sobie, jednak uświadomić, że kultura matematyczna czy techniczna nie musi być pozbawiona wartości humanistycznych — wręcz przeciwnie, potrafi ona. uczulać na pewne nowe, bardziej skomplikowane formy skojarzeń w sztuce, rozwijać nowe typy wrażliwości.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)