KOMPLEKS PROBLEMÓW

Specyficzny kompleks problemów wyłania się i będzic narastał w związku z drugą wymienioną przez nas dziedziną przemian — tj. społecznym ruchem kulturalno-oświatowym.Ruch społeczno-kulturalny stara się dziś zaspokoić trzy typy potrzeb:  potrzebę oświaty w zakresie ogólnym (niespecjalistycznym, niezawodowym); w grę wchodzą tu często r.           zagadnienia formułowane w sposób odpowiadający za­ interesowaniom ludzi dorosłych, traktowane są jednak w trybie popularyzatorskim; potrzebę autoekspresji — w klubach zaintereso­wań, zespołach amatorskich itp;  potrzebę rozrywki i kontaktów kulturalnych oraz towarzyskich.Na ogół sądzi się, że ruch społeczno-kulturalny ma do odegrania swą zasadniczą rolę w miejscowościach ubogo wyposażonych w inne placówki zdolne do peł­nienia wymienionych powyżej funkcji.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)