KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

Konsekwencje społeczne tego zespołu zjawisk, który określa się’umownie jako rewolucję naukowo-technicz­ną (Rnt), będą wielorakie; dla przemian stylu życia naj­bardziej jednak doniosłe znaczenie będą mieć chyba przemiany w charakterze pracy i ilości czasu wolnego. Jeśli jako „czas wolny” uznajemy dziś na ogół czas przeznaczony na inne czynności niż te, które związane są z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, wykonywa­niem pracy zarobkowej, czy będące zajęciami „obo­wiązkowymi” wynikającymi z pełnionej roli społecznej (np. pani domu, matki, działacza społecznego itp.).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)