MASA

Powróćmy na chwilę do rozważań przed- kwantowych i wyobraźmy sobie elektron jako naładowaną bilę. W rozdz. 6 wprowadziliśmy pojęcie masy bezwładnej, aby wyjaśnić, dla­czego pole elektryczne nadaje różne przyspie­szenie elektronom i jonom o jednostkowym ła­dunku i jak wiąże się masa bezwładna z okreś­laniem energii kinetycznej i pędu. Czym jed­nakże jest masa bezwładna? Wiemy, że jest miarą bezwładności — tej właściwości ciała, która przeciwstawia się zmianie jego ruchu. Równa się to stwierdzeniu, że masło jest maś­lane, nic więcej. Spytajmy więc inaczej: czy możemy masę bezwładną powiązać z jakąś in­ną właściwością cząstki? Jeśli możemy, pro- j blem się uprości. Okaże się, że dwie właściwoś­ci, w tym znana już nam bezwładność, są tej samej natury.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!