NIEZBĘDNE KROKI

Niezbędne więc będą kroki zapobiegające temu zjawisku. Najważniejszym z nich zapewne okaże się udoskonalenie procesu kształ­cenia i dokształcania nauczycieli; następnie zaś dosko­nalenie metod nauczania i organizacji procesu naucza­nia, stworzenie warunków i mechanizmów wyrównu­jących szanse oświatowe (z jednej strony rola taka przy­padnie przedszkolom, gdy obejmą ogół dzieci, z dru­giej — np. specjalnemu systemowi zasiłków, stypen­diów).I w tym zakresie nowe rozwiązania mogą po­wstać w wyniku współdziałania polityki oświatowej z polityką kulturalną — prowadzącego między innymi do znacznie śmielszego wyjścia oświaty poza mury i in­stytucje szkolne, także poza okres wieku dziecięcego i młodzieżowego, zyskania poza szkołą sojusznika w po­staci instytucji kulturalnych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)