OBJĘCIE POJĘCIEM

Pojęcie energii potencjalnej obejmuje również energię zmagazynowaną w ściśniętej lub rozciągniętej sprężynie. Ciało zawieszone na końcu sprężyny może drgać w dół i w górę. W takim ruchu ciało uzyskuje energię kinetyczną kosztem energii potencjal­nej (lub inaczej — zmagazynowanej energii ściśniętej sprężyny) i następnie oddaje tę ener­gię przy rozciągami! sprężyny. Ta zamiana energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót powtarza się w każdym cyklu drgania, lecz ich suma przez cały czas pozostaje stała. Energia potencjalna jest pojęciem, które musimy wy­korzystywać przy opisie wszelkich zjawisk, w których pojawiają się siły.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)