OBOK KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Obok kształcenia ogólnego o przewadze elementów technicznych niezbędna będzie — dla harmonijnego rozwoju kultury narodowej — rehabilitacja kształce­nia humanistycznego (między innymi również wykształ­cenia klasycznego, obok społeczno-ekonomicznego), a także rozwój kształcenia z naciskiem na przyro­doznawstwo (w szczególności kontakt z przyrodą ży­wą), co pozwoli na zbliżenie się do ideału społeczeństwa o  bogatej, wielostronnej kulturze. Realizacja takiego postulatu wymaga zmiany obecnych programów szkol­nych (w szkołach podstawowych i średnich).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!