OCZYWISTE PRZYPUSZCZENIE

Dość oczywiste wydaje się przypuszczenie, że w związ­ku z rosnącą ruchliwością przestrzenną ludzi, a prze­de wszystkim w związku z rozwojem środków maso­wego komunikowania przepływ wzorów pomiędzy po­szczególnymi krajami ulegnie znacznemu ułatwieniu, zanikać będzie partykularyzm, „zaścianek”. Jednym z pozornie szczegółowych, ale w istocie doniosłych za­gadnień, prz^d którymi stanie w związku z tym system oświatowy, będzie takie podniesienie poziomu naucza­nia języków obcych, które by umożliwiało efektywny kontakt szerokich mas społeczeństwa polskiego z in­nymi narodami.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!