ODLEGŁE OD SIEBIE ELEKTRONY

Przypuśćmy, że mamy dwa elektrony odleg­łe od siebie o kilometr. W jaki sposób dokonują one wymiany fotonów wirtualnych? Foton wy­słany przez jeden z elektronów pędzi z pręd­kością światła do drugiego i zostaje przez nie­go pochłonięty. Jak na świat kwantów, między tymi dwoma zdarzeniami upływa dość długi czas. Mamy tu przecież do czynienia z proce­sem wirtualnym. Energia fotonu powinna być dość mała, ponieważ iloczyn czasu i energii fo­tonu nie może się wiele różnić od In, stałej Plancka. Dla pola fotonowego nie ma tu pro­blemu, ponieważ energia fotonu może być do­wolnie mała. Nie ma żadnych ograniczeń, po­nieważ foton ma zerową energię masy spoczyn­kowej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!