OKREŚLENIE ENERGII KINETYCZNEJ

Nigdy tak naprawdę nie rozumie­liśmy, dlaczego energią kinetyczną była właś­nie wielkość 1/2mv2. Dlaczego nie mv2, lub l./3mu2 lub jakikolwiek inny ułamek? Teraz,’ być może, ta zmienność masy bezwładnej w za­leżności od prędkości spowoduje, że łatwiej nam będzie zaakceptować ową dziwną formułę. I tak się dzieje. Dokonujemy jednego: określa­my energię kinetyczną raczej za pomocą wzro­stu masy niż za pomocą prędkości. Określamy energię kinetyczną jako iloczyn przyrostu ma­sy i kwadratu prędkości światła w próżni — w symbolicznym zapisie Ek = (m—m0) c2, gdzie Ek jest energią kinetyczną, m — masą cząstki przy dowolnej prędkości, m0 — masą cząstki w spoczynku.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!