PODSTAWA ROZWOJU

Stwierdzając, iż oświata jest podstawą rozwoju kul­turalnego, uwzględniamy dwa typy zależności: bezpo­średni i pośredni. Zależność bezpośrednia rozwoju kul­tury od poziomu oświaty wynika z roli szkolnictwa w takich dziedzinach jak:socjalizacja jednostki — tj. wprowadzanie jej w system norm danego społeczeństwa; szkoła (włącza­jąc w to i przedszkole) odgrywa tu obok rodziny rolę podstawową, procesy socjalizacyjne zaś przesądzają wiele zjawisk z dziedziny kultury; kształtowanie osobowości, postaw, systemów wartości, które, mają zasadnicze znaczenie dla wyborów ; kulturowych; szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkoła ma w tym zakresie pozycję bardzo po- I ważną (a nieraz i dominującą) w porównaniu z innymi instytucjami;i  oświata przesądza dalej o możliwościach komuni­kowania się, porozumienia z innymi — o zakresie i jakości porozumiewania się.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)