PROBLEM UCZESTNICTWA

Trudności w tej dziedzinie wynikają zarówno z braku szerszych doświadczeń tego rodzaju zmian w innych krajach, jak również nie sprecyzowanych tu jeszcze zamierzeń polityki społeczno-ekonomicznej naszego kraju. Sądzić zresztą można, że w Polsce reformy do­tyczące zarówno wydatniejszego przedłużenia urlopu dla ogółu zatrudnionych, jak i ewentualnych ^ zmian wieku emerytalnego nastąpią w dalszej przyszłości (ale liczne grupy społeczne mogą być nimi objęte wcześniej).Z punktu widzenia problemów uczestnictwa kultu­ralnego przedłużenie urlopów będzie oznaczać względ­ne zmniejszenie roli weekendu i, w związku z tym, względne zmniejszenie zapotrzebowania na dobra kul­turalne i usługi związane z weekendowym wypoczyn­kiem, natomiast wzrostzainteresowań krajoznawczych, turystyki — i to turystyki dalszej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!