PRZY REALIZACJE WARIANTÓW

Poziom oświaty w Polsce porównawczo z rokiem 1970 kształtowałby się przy realizacji każdego z wa­riantów w sposób następujący:Powyższe liczby uświadamiają co najmniej dwa fakty. Po pierwsze więc, że już przy wariancie A pontencjal- na publiczność kulturalna ulegnie znacznemu zwiększe­niu (nawet bez uwzględnienia takich procesów demo­graficznych, jak: zwiększenie liczby ludności kraju; zwiększenie udziału roczników starszych wśród ogółu ludności kraju,* zwiększenie odsetka ludności miejskiej, a spaHek odsetka ludności wiejskiej).  Po drugie zaś, różnice pomiędzy wariantem A i wariantem B wskazują na zakres rozpiętości pomiędzy rozmaitymi typami po­lityki oświatowej, rozpiętości o doniosłych konsekwen­cjach dla kultury polskiej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)