SILNE ODDZIAŁYWANIE

Oddziaływania silne elektromagnetyczne nie odróżniają tego, co prawe, od tego, co lewe, i dlatego też w pro­cesach, w których one występują, parzystość jest zachowana. Szok w fizyce wywołało od­krycie, że tę na pozór podstawową symetrię pogwałciło oddziaływanie słabe — w procesach oddziaływań słabych parzystość nie zostaje za­chowana. Ktoś mógłby oczekiwać, że procesy będą przebiegały tak samo, jeśli wszystkie. Wiemy, że przyroda czasami przedkłada — w danym układzie — praworęczność nad lewo- ręczność lub na odwrót. Większość z nas jest osobami praworęcznymi. Nic nie zabrania nam jednak być leworęcznymi.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)