SŁABE ODDZIAŁYWANIE

Nawet neutron, gdy znajdzie się poza jądrem, jest nie­trwały. Hiperony rozpadają się na inne hipero­ny i mezony w czasie rzędu 10~10 s. Neutrony rozpadają się na protony, które są cząstkami w pełni trwałymi. Produktami rozpadu hipe­ronów, mezonów i neutronów są miony, elek­trony, neutrina i fotony. Co powoduje ich roz­pad? Jakiekolwiek byłoby to oddziaływanie, musi być ono znacznie słabsze od silnego od­działywania. Okazuje się, że jest ono słabsze od oddziaływania elektromagnetycznego nawet o    współczynnik rzędu 1011. Nazywamy je oddziaływaniem słabym. Jeśli u pod­staw tego oddziaływania leży pole kwantowe, to związana z nim cząstka powinna mieć masę większą od masy protonu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)