SYSTEM OŚWIATY

System oświatowy stać będzie przy tym przede wszy­stkim wobec zadania przygotowywania do życia w święcie szybko ewoluującym, o trudnych do przewidze­nia warunkach bytowania. Można też oczekiwać prze­sunięcia celów działalności oświatowej: przechodzenia od kształcenia nastawionego na adaptację do kształce­nia mającego na celu umożliwienie samorealizacji jed­nostki. Być może, właśnie czynne uczestnictwo w tworzeniu wartości kulturowych stanie się jedną z podstawowych manifestacji osobowości. Oczywiście mamy na myśli wartości kulturowe rozumiane szeroko; zaliczamy do nich zarówno sztukę, jak aktywność intelektualną, ak­tywność społeczną itp.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!