UKŁAD ZŁOŻONY CIAŁ RZECZYWISTYCH

Wierzymy, że w ten sposób za­chowują się rzeczywiste układy. Jeśli mamy układ złożony z ciał rzeczywis­tych, to niezależnie od tego, jakie występują między nimi oddziaływania, następuje wzrost stopnia jego nieuporządkowania lub w najlepj szym wypadku stopień ten się nie zmienia. Jest to w istocie sformułowanie drugiego praw termodynamiki. Stłuczone szklanki nie sklejają się w całość, ponieważ znaczyłoby to, że od-f działywają z powietrzem i ziemią, na której leżą, w taki sposób, iż zmniejsza się stopień ich nieuporządkowania. Równie dobrze można byłoby się spodziewać, że chusteczka trzepocąca bez celu na wietrze nagle opamięta się i, drgając harmonijnie, wykona nam fragment utwo­ru muzyki klasycznej. Jest to możliwe, lecz I prawie na pewno tak się nie stanie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!