UPROSZCZENIE SPRAWY

Elektron chciałby wybuchnąć, lecz „coś” trzyma go w całości i trwa on pełen stłoczonej energii. Całkowita energia poruszającego się elektronu suma energii masy spoczynkowej i energii kinetycznej — jest więc niczym innym jak tylko całkowitą energią jego własnego pola elektromagnetycznego.To ogromnie upraszcza sprawę. Wszystkie zjawiska mechaniczne związane z występowa­niem bezwładności jawią się nam teraz jako należące do królestwa zjawisk elektromagne­tycznych. Skoro „coś” go trzyma, znaczy to, że jest jeszcze jakieś inne oddziaływanie oprócz elektromagnetycz­nego, które też zawiiera w sobie jakąś energię. Stąd widać, że nie można mieć dobrego modelu elektronu w ramach samego elektromagnetyzmu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!