W CODZIENNYM DOŚWIADCZENIU

A także znane nam z codziennego do-! świadczenia pchnięcie jednego ciała przez inne; ma, u swej podstawy, pochodzenie elektromagnetyczne, magia więc rzeczywiście pojawiaj się w najbardziej powszednich zdarzeniach.A cóż jest bardziej powszedniego od rachun­ku, który musimy płacić za energię zużywaną! w domu? Magia cieniutką warstewką okrywa! definicję jednostki energii. W przypadku ener­gii kinetycznej jej jednostką jest energia ciała o    masie bezwładnej dwóch kilogramów poru­szającego się z prędkością jednego metra na I sekundę. Nazywamy tę jednostkę dżulem (J).l To właśnie za liczbę dżuli energii elektrycznej lub energii chemicznej zawartej w gazie, którą zużywamy głównie na wytworzenie ciepła w ten czy inny sposób, płacimy, regulując na-j sze rachunki za elektryczność i gaz.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!