WAŻNE PRZEWIDYWANIE

Na przeciwstawnym krańcu skali odległości pojęcie krytycznego potencjału grawitacyjnego wiedzie nas ku poglądowi, że wszechświat jest skończony. Wyobraźmy sobie rozszerzającą się wokół nas kulę zagarniającą coraz więcej i wię­cej galaktyk. Być może w pewnym momencie masa ciał niebieskich zamkniętych w tej kuli stanie się tak wielka, że światło z niej nie bę­dzie mogło umknąć. Promień kuli wtedy wy­znaczy promień wszechświata. Policzono, że będzie on rzędu 109 lat świetlnych, co odpowia­da ogólnej masie około 1051 kg lub 1078 elek­tronów i protonów. Jest to ważne przewidy­wanie, lecz sprawa na tym się nie kończy. Za­obserwowano, że wszechświat się rozszerza, przynajmniej ta jego część, którą zbadaliśmy. Jeśli tak się dzieje, to wynika stąd, że stała grawitacyjna, całkowita masa wszechświata lub prędkość światła — pojedynczo lub w powią­zaniu — zmieniają się z upływem czasu, a to dlatego, aby promień wszechświata był równy jego promieniowi grawitacyjnemu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!