WIĘKSZOŚĆ NAPIĘĆ

Sądzi­my, iż większość spośród wymienionych napięć uda się rozładować w sposób społecznie korzystny — właśnie w drodze współdziałania instytucji z zakresu kultury, umożliwiających zaspokajanie aspiracji, wyrównywa­nie wielu różnic, ułatwianie integracji społecznej. Ale wymagać to będzie świadomej polityki kulturalnej współdziałającej z polityką oświatową.Co więcej jednak można spodziewać się, iż przyszły wzrost zadań stojących przed oświatą oraz wzrost ich komplikacji doprowadzą do powstania Zintegrowanego systemu ośuńaty (zaleca go zresztą stanowczo „Raport 0   stanie oświaty”)* System taki obejmować powinien — obok szkolnictwa wszelkich stopni {od przedszkoli po­czynając), a także współdziałających z nimi instytucji kulturalnych — również wiele innych instytucji w tej części ich działalności, która dotyczy wychowania kształcenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)