WPŁYW ZJAWISK

Oba te zjawiska wpłyną za­pewne na swoiste kształtowanie się stylu życia pew­nych przynajmniej grup ludności. A dalej, Rrit zmieni charakter pracy znacznej liczby osób pracujących zawodowo. Najbardziej doniosłym dla kształtowania się „stylu życia” będzie zapewne szybki rozwój automatyzacji wielu czynności w proce­sie pracy, przede wszystkim zaś wyeliminowanie prac najcięższych fizycznie. Ogólnie biorąc, swego rodzaju „intelektualizacja” procesu pracy z jednej strony sprzyjać będzie aktywności kulturalnej, ale — co może oka­zać się jeszcze bardziej poważnym społecznie zja­wiskiem — warunkiem szybkiego postępu na tej dro­dze unowocześnienia procesu pracy będzie osiągnięcie pewnego poziomu kulturalnego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)