WYSOKIE RACHUNKI

Jak wyso­kie są te rachunki, zależy od tempa, w jakim; pożerają energię poszczególne urządzenia w na- szym domu. W instrukcji obsługi każdego urzą­dzenia elektrycznego jest podana liczba dżuli, które ono zużywa w ciągu sekundy. Możemy więc obliczyć, ile kosztuje nas każda sekunda działania urządzenia (nawiasem mówiąc, bardzo denerwujące są te wyliczenia). Tempo zu­żywania energii (ściślej — jej przekształcania,; gdyż energia podlega zasadzie zachowania) na­zywamy mocą, a jednostką mocy jest wat (W), i równy jednemu dżulowi na sekundę. Jeśli wasz piecyk elektryczny ma moc jednego kilowata, to przekształca na ciepło co najmniej 1000 dżułi energii elektrycznej w każdej sekundzie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!