WZROST TEMPA

Wzrost tempa współczesnych przemian — przy rów­nocześnie rosnącej komplikacji stosunków społecznych i ekonomicznych — rozszerza krąg osób wpływających na decyzje dotyczące problemów makrospołecznych Oraz zakres zagadnień obejmowanych takimi decyzja­mi (mamy tu na myśli np. kwestie związane z urbani­zacją, motoryzacją czy komputeryzacją). Jednym ze szczególnie doniosłych zadań systemu oświatowego sta­nie się przygotowanie społeczeństwa do rozstrzyga­nia — i to rozstrzygania we właściwym czasie — tych nowych makroproblemów. Rysujące się tendencje rozwoju techniki wskazują, iż już w perspektywie roku 2000 możliwe będzie pozosta­wanie w kontakcie z całym światem bez opuszczenia własnego mieszkania, „zdalne uczestnictwo” we wszyst­kim niemal, co będzie się działo na naszym globie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!