ZGODNIE Z PRAWDZIWĄ NATURĄ

Co wię­cej, układy uporządkowane — zgodnie ze swo­ją prawdziwą naturą — kopią studnie energe­tyczne, aby w nich umieścić swe różne składniki i ochronić ich wewnętrzną organizację przed uniwersalnymi procesami niwelującymi różnice w uporządkowaniu. Im głębsza jest studnia, tym trwalszy układ. Każdy uporząd­kowany układ ma studnię energetyczną, a nie­które jeszcze dodatkowo mają ochronną barierę. Aby zniszczyć taki układ, trzeba nie tylko wyciągnąć go ze studni, lecz przeciągnąć ponad barierą. Studnie energetyczne i bariery bronią przed nieporządkiem. I bardzo często mogą one wykorzystać nie­porządek do stworzenia miejscowego porządku. Przypuśćmy na przykład, że mamy układ nie­uporządkowany, powiedzmy — gromadę mio­tających się cząstek.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!