ZNACZNA WIĘKSZOŚĆ

Znaczna bowiem większość owych dzieci może — przy zapewnieniu im właściwych wa­runków rozwoju — stać się pełnowartościowymi człon­kami społeczeństwa, aktywnymi i twórczymi uczestni­kami życia kulturalnego. Poważne konsekwencje kulturowe będą mieć mody­fikacje kierunków kształcenia, zwłaszcza odejście od dotychczasowej dominacji kształcenia zawodowego. Prawdopodobnie w. dziedzinie tej nastąpi zasadnicza zmiana założeń: przede wszystkim zarzucenie koncepcji kształcenia „pracownika” na rzecz kształcenia „obywa­tela”, dla którego praca stanowi jedną z najistotniej­szych funkcji życiowych, związaną przy tym jednak ściśle z innymi funkcjami i działaniami (a nie wyalie­nowaną, traktowaną jako konieczne źródło zarobków).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!